Lukasz Piatek

12 marca 2022

Fundacja PETRALANA pomaga rodzinom z Ukrainy.

Zbrojna napaść na Ukrainę dramatycznie wpłynęła na życie milionów mieszkańców tego kraju. W jednej chwili ich życie i zdrowie zostało zagrożone, zmuszając miliony ludzi do opuszczenia swojego domu. Zarząd Fundacji PETRALANA, pragnąć najefektywniej pomóc ukraińskim rodzinom podjął decyzję o wsparciu finansowym w wysokości 75 000,- pln pracowników z Ukrainy pracujących na rzecz PETRALANA SA oraz bytomskiej koksowni MMG.
2 grudnia 2021

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK

We wtorek, 30 listopada spółka MMG związała się listem intencyjnym z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk. Tereny poprzemysłowe, na których przygotowywana jest Strefa Rozwoju Inwestycji i Aktywizacji Zawodowej wymagają gruntownej rewitalizacji. IBIŚ PAN, jako placówka badawczo-naukowa, która prowadzi działalność w obszarze inżynierii środowiska będzie doradzała spółce przy realizacji projektu.
1 grudnia 2021

WSPIERAMY MŁODYCH ARTYSTÓW

Pragnąc wspierać rozwój młodych artystów, zostaliśmy partnerem Gali Finałowej IX Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni i Piosenki Patriotycznej, która odbyła się 23 listopada w Miejskim Domu Kultury nr 2 w Bytomiu.