SPECJALNA OFERTA:

370 euro

koks wielkopiecowy

Wymiary ziarna (mm): 25-80

Wytrzymałość M40(%): 72-76

Ścieralność M10(%): 8

Zawartość wody (%): 5-7

Zawartość popiołu (%): 10,5

Zawartość cz. lotnych (%): 0,8

Zawartość siarki (%): 0,6

Wartość opałowa min (kJ/kg): 27500-28500

Zawartość podziarna max (%): 5

Zawartość nadziarna (%): 5